Disclaimer

Garantie en aansprakelijkheid


De LAR Rechtsbijstand website werd uitsluitend ontwikkeld met het oog op het verstrekken van informatie aangaande haar onderneming en de producten en diensten die ze aanbiedt. Deze website bevat geen aanbiedingen in de juridische zin.

De informatie gepubliceerd op de internetsite wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld door LAR Rechtsbijstand. Dit biedt u echter geen waarborg op de accuraatheid ervan in alle omstandigheden. LAR Rechtsbijstand kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou ontstaan door het directe of indirecte gebruik van de diensten op haar website.

Voor bindende informatie wordt u verzocht zich te beroepen op de verzekeringspolissen en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van LAR Rechtsbijstand die hierop van toepassing zijn.

LAR Rechtsbijstand behoudt zich het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht informatie op de website toe te voegen, aan te passen of weg te halen. Daarom is het raadzaam om ook deze pagina regelmatig te raadplegen als u de LAR Rechtsbijstand internetsite bezoekt.

LAR Rechtsbijstand kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade, direct of indirect, veroorzaakt op om het even welke manier of voor om het even welke reden door uw gebruik van informatie en materiaal voorzien op de website.

LAR Rechtsbijstand stelt alles in het werk om een goede beschikbaarheid van de onlinediensten te verzekeren. Zij kan evenwel niet garanderen dat de website op elk ogenblik toegankelijk zal zijn of er zich geen storing of onderbreking van de dienst zal voordoen. In geen geval kan LAR Rechtsbijstand aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke storingen of onderbrekingen.

LAR Rechtsbijstand garandeert niet dat informatie, software of andere items toegankelijk via haar website vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten.

Via de links aanwezig op haar website verschaft LAR Rechtsbijstand toegang tot andere internetsites die niet door haar onderhouden worden. Deze externe internetsites bevatten informatie opgesteld, gepubliceerd, onderhouden of anders hierop geplaatst door organisaties of entiteiten onafhankelijk van LAR Rechtsbijstand. LAR Rechtsbijstand is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en garandeert niet dat deze sites vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten. LAR Rechtsbijstand aanvaardt, onderschrijft of certificeert in geen geval informatie, software en andere items beschikbaar op deze externe sites of via links aanwezig op deze sites.


Veiligheid van gegevens op het internet

Wees er u bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico. Uw gegevens kunnen verloren gaan tijdens het verzenden of bekeken worden door ongeoorloofde derde partijen.

Bescherming van gegevens

De aan LAR Rechtsbijstand verstrekte persoonsgegevens zijn in haar bestanden opgenomen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in het kader van het dossierbeheer en voor promotionele doeleinden, tenzij de belanghebbende zich hiertegen verzet door middel van elektronische briefwisseling gericht aan het adres lar@lar.be of via fax verstuurd naar het nr. 02/678.53.60. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang en, indien nodig, tot rechtzetting van de gegevens die u aanbelangen door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie recto-verso van uw identiteitskaart, gericht aan de klantendienst : LAR Rechtsbijstand, Troonstraat 1 te 1000 Brussel.

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

LAR Rechtsbijstand geeft aan de bezoekers van haar website de toestemming tot het kopiëren van de verstrekte informatie voor hun persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke reproductie of verspreiding voor commerciële doeleinden of waarvan de finaliteit veranderd is. LAR Rechtsbijstand behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. Het auteursrecht, het gebruik van de handelsnaam, van het merk of van de logo’s LAR Rechtsbijstand zijn ook wettelijk beschermd.

Toekenning van bevoegdheid

Voor elk geschil waartoe deze site aanleiding zou kunnen geven, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken en gerechtshoven van België. De Belgische wetgeving is van toepassing.