De klant

De klant kan er wezenlijk toe bijdragen dat de mediatie slaagt, door zich vooraf volgende vragen te stellen:

 • Wat zijn objectief bekeken de sterke en zwakke punten van mijn dossier?
 • Wat is redelijkerwijs het beste resultaat dat ik met de mediatie beoog?
 • Wat moet de mediatie me minimaal opleveren opdat ik akkoord ben met de oplossing?
 • Welke punten moeten zeker aan bod komen tijdens de mediatie?
 • Kan ik er tijd en middelen voor vrijmaken?
 • Sta ik tegenover een partij die ‘machtiger’ is dan ik? Op welk vlak: inzake kennis, persoonlijkheid, economische draagkracht, sociaal aanzien, …?
 • Welke feiten hebben geleid tot het geschil?
 • Wil ik het geschil met de tegenpartij oplossen zonder dat onze relatie eronder lijdt?
 • Welke emoties heeft het geschil in me losgemaakt: woede, angst, verdriet, afkeer, vreugde?
 • In welke mate lopen mijn belangen gelijk met die van de tegenpartij(en)?
 • Heb ik al andere oplossingen dan mediatie overwogen om het geschil op te lossen. Zo ja, welke?
 • Welke andere middelen resten me nog, als de mediatie geheel of gedeeltelijk mislukt?