Kostprijs

Klanten van LAR moeten zich geen zorgen maken: net zoals vele andere gerechtelijke procedures maakt mediatie – en de daaraan verbonden kosten – deel uit van onze poliswaarborgen. De onderstaande toelichting is dan ook bestemd voor wie nog niet het verstandige besluit nam zich bij LAR te verzekeren.

Mediatie is in principe niet gratis. Een professionele mediator zal een honorarium vragen voor zijn tussenkomst en zal ook zijn kosten factureren, ongeacht het resultaat van de mediatie.

De wet bepaalt dat alle partijen een gelijk deel van het honorarium en van de kosten van de mediator moeten dragen. Zij kunnen daarover echter andere afspraken maken. De wet stelt ook dat de partijen en de mediator vooraf zijn tarief, de berekeningswijze ervan en de betalingsafspraken moeten vastleggen.

Wie de mediatie niet kan betalen, kan in aanmerking komen voor gerechtelijke bijstand. Dit systeem stelt personen met onvoldoende inkomsten geheel of gedeeltelijk vrij van sommige juridische kosten. Advocaatkosten horen daar niet bij, het honorarium en de kosten van de mediator wel. De federale overheid neemt dan het niet-betaalde gedeelte op zich, voor zover de mediator erkend is door de federale bemiddelingscommissie.

Wie meer informatie wil over (gedeeltelijk) kosteloze mediatie, kan zich richten tot het Justitiehuis of tot het Bureau voor Gerechtelijke Bijstand in zijn regio.