Opleidingen en seminaries

Er bestaan verscheidene instituten die opleidings- en bijscholingscursussen voor mediatoren inrichten.

Wat de vorming van makelaars op het vlak van mediatie betreft, organiseert LAR geregeld informatieavonden.

LAR zal in december van 2012 haar derde seminarie omtrent mediatie organiseren. Via deze pagina houdt LAR u op de hoogte van haar plannen. Houd deze pagina dus goed in het oog als u alles te weten wil komen over het nieuwe seminarie.

Hieronder vindt u een terugblik op de succesvolle edities van de voorgaande jaren.

  • Op 3 december 2010 organiseerde LAR een seminarie met als titel: "mediatie: (succes) verzekerd?". De interesse en het enthousiasme voor dit evenement overtrof alle verwachtingen met de aanwezigheid van 150 voorname vertegenwoordigers van o.a. Assuralia, de gerechtelijke, maar ook politieke wereld en de advocatuur. LAR had dan ook gezorgd voor enkele toonaangevende sprekers en een breed spectrum aan behandelde onderwerpen rond bemiddeling.

    In het verlengde van dit seminarie werd een charter ter bevordering van mediatie opgesteld en ondertekend door tal van organisaties. Hiermee bevestigden ze hun engagement voor het stimuleren en promoten van mediatie in de regeling van hun geschillen.


  • Na het succes van ons eerste colloquium over bemiddeling in 2010, vond op 2 december 2011 het tweede gratis en internationale seminarie plaats dat bijgewoond werd door 200 geïnteresseerden. LAR doopte dit seminarie: "Mediation: believer or non believer".
    Onder begeleiding van Dhr. Herman Verbist, advocaat aan de Balies van Gent en Brussel en gastprofessor aan de UGent, en onder het toeziende oog van de CEO van LAR, Dhr. Marnik Vanhaverbeke, werd het seminarie in goede banen geleid.

    Zo zorgde LAR opnieuw voor toonaangevende gastsprekers uit zowel de gerechtelijke, academische, als de verzekeringswereld die op een verhelderende wijze uitweidden over bemiddeling als hét alternatief voor een gerechtelijke procedure.


  • Tot slot werkt LAR actief aan de creatie van een platform dat op een permanente manier mediatie wil bevorderen. Zo staat er ondermeer een minisite over mediatie in de steigers waarin een duidelijk beeld zal geschetst worden over wat mediatie inhoudt en hoe deze vorm van ADR precies in zijn werk gaat.