Voorbeelden

De verschillende domeinen waarvoor partijen een beroep kunnen doen op mediatie, staan in de wet beschreven. Ze hebben betrekking op familiale, sociale, burgerlijke of zakelijke aangelegenheden.

Familiale aangelegenheden

 • Problemen met kinderen

 • Geschillen bij een echtscheiding
  • betwisting van het alimentatiegeld
  • betwisting van het hoederecht
  • het co-ouderschap
 • Conflicten bij een erfenis
  • conflict bij de overname of de opvolging van het familiebedrijf

Sociale aangelegenheden

 • Conflicten werkgever-werknemer over
  • het loon
  • de werkomstandigheden
  • een ontslag
 • Conflicten tussen werknemers onderling
  • pesterijen
  • ongewenste intimiteiten

Burgerlijke aangelegenheden

 • Burenruzies

 • Geschillen huurder-verhuurder over
  • de huurprijs
  • de terugbetaling van de huurwaarborg
  • niet-uitgevoerde herstellingswerken
 • Niet-geleverde of slecht uitgevoerde prestaties door
  • financiële instellingen
  • klinieken
  • overheidsdiensten
  • telecomoperatoren
  • reisbureaus

Zakelijke aangelegenheden

 • Conflicten met bedrijven
  • verkeerde of laattijdige leveringen
  • slecht uitgevoerde werken
 • Geschillen tussen aandeelhouders of medezaakvoerders

 • Conflicten tussen ondernemingen over
  • aangegane afspraken
  • samenwerkingsakkoorden
  • distributieovereenkomsten
  • aan- of verkoop van het handelsfonds