fietsers door het rood

Fietsers door het rood

14/06/2012 @ 12:00

 

Zij droomden er al zo lang van en nu is het eindelijk zover!
Sinds 3 februari mogen fietsers in sommige gevallen het rode of oranjegele licht voorbijrijden.

Hiervoor werden twee nieuwe verkeersborden ingevoerd (B22 en B23).
Deze borden laten fietsers toe om het rode of oranje licht voorbij te rijden om rechts af te slaan of om rechtdoor te rijden op voorwaarde dat zij de automobilisten niet hinderen.
Indien heel wat fietsers vroeger al door het rood reden, blijft waakzaamheid toch geboden. Deze regeling geldt natuurlijk niet voor gevaarlijke kruispunten. In de wagen of op de fiets, let steeds op de verkeerslichten!

Fietsers staan gemiddeld een vijfde van hun reistijd te wachten voor verkeerslichten. De borden betekenen dus tijdwinst en tijdwinst maakt het fietsen aantrekkelijker.
De invoering van deze maatregel zorgt ervoor dat het verkeer in de stad weer een beetje meer op maat van de fiets wordt gemaakt.

Bij het bord B22 mogen fietsers het rode of oranje licht voorbijrijden om rechts af te slaan, OP VOORWAARDE dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.

Bij het bord B23 mogen fietsers de verkeerslichten voorbijrijden zonder rekening te houden met het kleur van de verkeerslichten OP VOORWAARDE dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.

In onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk bestaat deze maatregel al langer.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de eerste wegbeheerder die de nieuwe proefmaatregel in België invoert.

In het kader van een proefproject worden de verkeersborden B22 en B23 op tien kruispunten in de hoofdstad geplaatst. Dit najaar zal worden geanalyseerd en vergeleken hoe fietsers reageren in aanwezigheid van borden en hoe zij handelden in afwezigheid van deze borden.
In september wordt dus bekeken of deze verkeersborden al dan niet veralgemeend kunnen worden ingevoerd en onder welke voorwaarden.Wat met artikel 6.3 van de wegcode dat het volgende bepaalt:
“6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.”


Om verwarring te vermijden heeft de Commissie Infrastructuur van de federale kamer op woensdag 13 juni een wijziging van de wegcode goedgekeurd. De borden B22 en B23 zijn dus rechtsgeldig.