Logo FMO

Fonds van Medische Ongevallen

07/11/2012 @ 08:00

Sinds 3 september laatstleden is het Fonds voor de Medische Ongevallen operationeel.

Het is algemeen bekend dat in de geneeskunde geen « nulrisico » bestaat. In België zijn jaarlijks zo’n 4000 personen het slachtoffer van medische schade, met onomkeerbare gevolgen en letsels.

De wet van 31.03.2010 (in werking getreden op 02.04.2010) heeft in België een systeem van objectieve aansprakelijkheid ingevoerd en geleid tot de oprichting van een Fonds voor de vergoeding van de slachtoffers van medische schade.

Tot die datum moest de patiënt het bewijs leveren van een fout, een schade, of het verband tussen de twee. Hij kon kiezen tussen een vordering voor de burgerlijke rechter (gemeenrechtelijke vordering) en een minnelijke vordering rechtstreeks bij de zorgverstrekker of zijn verzekeringsmaatschappij.

Voortaan heeft het slachtoffer ook de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen bij het Fonds voor de Medische Ongevallen wanneer zijn schade het gevolg is van een fout van de zorgverstrekker of een medisch ongeval.
Deze procedure is echter slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden en voor de schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

Het Fonds kan tegemoetkomen in geval van medisch ongeval (handeling die schade veroorzaakt waarvoor de zorgverstrekker niet aansprakelijk is, die niet het gevolg is van de toestand van de patiënt, noch van zijn voorzienbare evolutie en die leidt tot abnormale schade).
Worden evenwel nooit beschouwd als medische ongevallen: therapeutisch falen, een verkeerde diagnose zonder fout, experimenten op de menselijke persoon en louter esthetische prestaties.

Het Fonds kan ook tegemoetkomen in geval van fout van de zorgverstrekker. In die veronderstelling moet het slachtoffer enkel het bewijs leveren van zijn schade en het oorzakelijk verband met de medische handeling; het Fonds zorgt voor de analyse van het dossier en de tegemoetkoming indien de zorgverstrekker niet of onvoldoende verzekerd is, indien er aansprakelijkheid is, maar deze wordt betwist door de verzekeraar of indien de verzekeraar het slachtoffer onvoldoende vergoedt.

Bij een medisch ongeval zal echter enkel de voldoende zware schade worden vergoed door het Fonds, namelijk een blijvende invaliditeit van meer dan 25 %, of een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden op een periode van een jaar, of wanneer de schade leidt tot bijzonder zware klachten (ook van financiële aard) in de levensomstandigheden, of wanneer het slachtoffer overlijdt als gevolg van een medisch ongeval.
Bij een fout van de zorgverstrekker kan het slachtoffer worden vergoed bij het Fonds ongeacht de ernst van de schade, behalve indien de zorgverstrekker zijn aansprakelijkheid betwist. In dat geval zijn de hierboven vermelde criteria in geval van medisch ongeval van toepassing voor een vergoeding bij het Fonds.

Voor meer informatie en om het document voor aanvraag van vergoeding te downloaden, kunt u terecht op de website van het FMO. Voor zover de gepaste dekkingen zijn afgesloten, zal LAR u adviseren en bijstaan in alle stappen die u moet ondernemen om de vergoeding van het Fonds te verkrijgen.Martine VAN RHIJN
Technisch Specialist LAR Complexe schadegevallen