Geen dekking, wel perfect geholpen

26/06/2013 @ 12:00

Dit voorbeeld toont aan dat we onze klanten bijna altijd kunnen helpen, ook als er geen dekking is. Ontdek hoe de makelaar van de verzekerde en de LAR-beheerder de klant konden helpen in zijn zoektocht naar duidelijke antwoorden.  

Onlangs werd een verzekerde voor twee verschillende rechtbanken (Nijvel en Veurne) strafrechtelijk veroordeeld tot verval van het recht tot sturen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en afhankelijk gemaakt van bepaalde voorwaarden, met name het ondergaan van medische en psychologische onderzoeken. Hij heeft specifieke vragen over deze onderzoeken en over het bekomen van zijn theoretisch en praktisch rijbewijs. Het lukt hem niet om bij de bevoegde instanties een antwoord op zijn vragen te bekomen.

De verzekerde legt de situatie uit aan zijn LAR-makelaar en vraagt om een advocaat aan te stellen. Het bekomen van een nieuw rijbewijs valt niet onder het toepassingsgebied van het luik strafrechtelijke verdediging van een rechtsbijstandsverzekering. Bijstand door een advocaat kan dus niet worden overwogen.    

De makelaar wil de klant toch helpen. Hij doet een beroep op een gespecialiseerde jurist van LAR. Zo bekomt hij alle antwoorden op de vragen van de verzekerde. Dankzij de proactiviteit en de hulpvaardigheid van zijn makelaar heeft de verzekerde optimale hulp genoten ook al was er hiervoor in feite geen dekking.