Vervolgd voor de dood van een werknemer …

01/07/2013 @ 12:00

Het belang van rechtsbijstand voor ondernemers, zien we elke dag in de praktijk. Ze lopen immers meer risico dan ze soms denken. Daarom is rechtsbijstand voor hen zo interessant: ze dekt niet alleen de schade van de klant in het kader van de beroepsactiviteit, maar ook de strafrechtelijke verdediging voor de inbreuken op de wetgeving eigen aan deze beroepsactiviteit.

Een recent voorbeeld illustreert dit nog eens. De verzekeringsnemer heeft een bedrijf en stelt personeel te werk. Toen een werknemer van het bedrijf overleed tijdens het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, werden zowel de verzekeringsnemer ( het bedrijf ) als de bedrijfsleider ( heeft ook hoedanigheid van verzekerde ) vervolgd voor de arbeidsrechtbank.  

Daarop komt LAR tussen voor de strafrechterlijke verdediging van zowel de verzekeringsnemer (het bedrijf) als de verzekerde (de bedrijfsleider). Bij ontvangst van de Pro Justitia  gelastte LAR een advocaat voor het bedrijf en de bedrijfsleider. En zelfs waren de belangen tussen het bedrijf en zijn bedrijfsleider tegenstrijdig, dan zou LAR voor elke gedaagde een advocaat gelast hebben.

Speciaal element in dit dossier is dat de dekking slechts éénmaal kan worden toegepast. Het kan zijn dat de tussenkomstdrempel onvoldoende is om de erelonen van beide advocaten te betalen. De klant zal dus moeten laten weten welke advocaat als eerste zal moeten worden betaald door LAR.  

In dit geval was het plafond voldoende en was dergelijke keuze niet nodig.