Beter goede buren dan verre vrienden

07/08/2013 @ 12:00

Een boom planten? Praat er over met uw buur.

Bent u ook van plan om deze herfst een boom of een haag te planten? Uitstekend initiatief, zolang u maar rekening houdt met de buren.

Maar welke regels moet u nu precies volgen? De wettelijke afstand van de beplantingen ten opzichte van de perceelsgrens wordt alvast bepaald door het Veldwetboek (tenzij er op gemeentelijk of provinciaal vlak een andere regeling van toepassing is).


Hoogstammig? Laagstammig?

Een boom wordt als hoogstammig beschouwd als hij zonder tussenkomst van de mens hoger dan 3 meter wordt. Voor dit type bomen schrijft het Veldwetboek een afstand voor van 2 meter tot aan de perceelsgrens.

Levende hagen en laagstammen daarentegen, moeten op minstens 50 cm van de perceelsgrens aangeplant worden. De hoogte van een haag wordt niet bepaald in de wet. Hiervoor moet u de plaatselijke wetten en reglementen raadplegen. Dat kunt u bij de bouwdienst in uw gemeente.

Wanneer moet u snoeien?

Groeien de takken van uw niet-gemeenschappelijke haag over de perceelsgrens? Dan dient u ze regelmatig te snoeien. Anders kan uw buur u hiertoe verplichten via het vredegerecht. Wat uw buurman niet mag doen, is de takken van uw boom of haag zelf beginnen snoeien. Wel mag hij de wortels afhakken als ze de perceelsgrens overschrijden. Ook zijn de vruchten die op zijn eigendom vallen van hem. Hij mag ze evenwel niet plukken.

Werd een boom te dicht bij de perceelsgrens geplant? Dan mag de buur de rooiing van deze boom eisen. Als de buur hierdoor geen hinder ondervindt, kan de rechter ook de eis herleiden tot het snoeien van de boom door de eigenaar. Hier geldt wel een verjaringstermijn. Staat een boom er reeds 30 jaar? Dan kan men de rooiing van de boom niet meer eisen.

Beter dan het vredegerecht is nog altijd een goed gesprek met uw buur. Vertel hem over uw plannen en spreek samen af waar en wanneer u de bomen plant en snoeit. Zo genieten jullie beiden van een groenere omgeving thuis.