Zaventem

Aanslagen in Brussel

24/03/2016 @ 12:00

De dramatische gebeurtenissen van dinsdagmorgen in Brussel laten natuurlijk niemand onberoerd. De directe getroffenen, slachtoffers van de aanslagen, zullen vanzelfsprekend alle hulp en bijstand kunnen gebruiken.

LAR heeft de beslissing genomen om alle titularissen van een waarborg Rechtsbijstand privé-leven, hetzij in een apart contract, hetzij in een geïntegreerde formule in een AXA contract, bij te staan in de recuperatie van om het even welke vergoeding (TRIP, arbeidsongeval …). Ongeacht of de feiten al dan niet recht geven op dekking.

Vanaf heden zijn twee medewerkers aangeduid, die zich specifiek met deze dossiers naar aanleiding van de aanslagen, zullen bezig houden.
Lutgart Octave - 02/622.84.87 & Caroline Dehandschutter - 02/622.86.21.

Anderzijds onderzoeken wij alle mogelijkheden voor de uitoefening van een verhaal. Onze teams blijven vanzelfsprekend ter beschikking voor alle bijkomende informatie en herinneren u eraan dat elke aangifte ons kan worden toegezonden op aangifte@lar.be

Wij blijven toezien om u en uw klanten de beste bijstand te verlenen.