Ons engagement

Corporate social responsibility (CSR) and sustainable development: legal assistance not concerned?

De begrippen “maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen” en “duurzame ontwikkeling”, hoewel al aanwezig in onze economie sinds de jaren 70, worden in onze hedendaagse tijd als fundamenteel gezien in alle praktijken van goed ondernemen. Mooi, zult u zeggen, maar dat heeft toch niets met rechtsbijstand te maken?
Integendeel!

Bij LAR werken we heel concreet op twee vlakken aan onze CSR, nl in onze producten en onze processen: Enkele concrete voorbeelden:

  • De core-business in rechtsbijstand is het verdedigen van de rechtmatige belangen van onze verzekerden en hen maximaal bijstaan in de oplossing van hun geschillen. Deze laatste kunnen een enorme impact hebben op de onderliggende sociale relatie(s). Wij zijn er stellig van overtuigd dat een rechtsbijstandspecialist hier een specifieke sociale kan spelen én een verantwoordelijkheid op te nemen heeft. Geschillen worden klassiek via gerechtelijke weg opgelost, wat veel geld kost, jaren kan duren en meestal de relatie tussen de partijen definitief kapot maakt. ADR en mediatie zijn volgens ons dan ook zeer waardevolle alternatieven en dragen zeker bij tot een snellere, goedkopere maar vooral meer duurzame oplossing van betwistingen. Op langere termijn draagt dit bij tot een rijpere samenleving waarin geschillen niet conflictueel maar via concensus worden opgelost. In dat kader ontwikkelen wij specifieke producten die de kosten van mediatie dekken, integreren we dekking van mediatie in onze klassieke producten, investeren we in universitair wetenschappelijk onderzoek naar bemiddeling en nemen we initiatieven om mediatie beter bekend te maken.
  • In schaderegeling, die toch af en toe klassiek als een papierwinkel wordt beschouwd, vertrekt op heden meer dan 70% van onze uitgaande berichten op electronische wijze. Diverse projecten zijn lopende om dat percentage nog drastisch te verhogen, ook op het vlak van distributie en onderschrijving van contracten en zo ons streefdoel ‘no paper’ te halen.
  • Al gehoord van ‘groene’ rechtsbijstand? Onze nieuwste rechtsbijstandsproducten verlenen uitgebreidere dekking in geval van geschil mbt een ecologisch product, zoals de installatie van zonnepanelen.

We zijn ervan overtuigd dat onze visie eveneens de uwe is.

Bovendien volgen wij, deel uitmakend van dezelfde financiële groep, de politiek rond duurzame ontwikkeling van AXA Belgium.