Privacy

BESCHERMING VAN GEGEVENS

De aan LAR Rechtsbijstand verstrekte persoonsgegevens zijn in haar bestanden opgenomen.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt in het kader van het dossierbeheer en voor promotionele doeleinden, tenzij de belanghebbende zich hiertegen verzet door middel van elektronische briefwisseling gericht aan het adres privacy@lar.be of via fax verstuurd naar het nr. 02/678.53.60. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang en, indien nodig, tot rechtzetting van de gegevens die u aanbelangen door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie recto-verso van uw identiteitskaart, gericht aan de klantendienst : LAR Rechtsbijstand, Troonstraat 1 te 1000 Brussel.