notaris bureau

LAR BUSINESS FREE voor Vrije Beroepen

Geef uzelf alle vrijheid

Als u een Vrij Beroep uitoefent, bent u steeds druk in de weer. Aan de risico’s die uw vak met zich meebrengt, denkt u misschien niet altijd. Maar de kans op een geschil met een klant, patiënt, leverancier, de overheid, … is reëel.

De vele waarborgen en diensten van LAR BUSINESS FREE zijn afgestemd op uw professionele leven. De LAR-experts zijn goed vertrouwd met alle risico’s die zich kunnen voordoen bij Vrije Beroepen en vinden voor elke situatie een snelle en adequate oplossing. 

Waarborgen binnen LAR BUSINESS FREE

  Uitbating
 Verzekeringen 
 Contractueel 
 Onroerend 
 Administratief en Disciplinair 
 Vennootschapsrecht

Ontdek onze voorbeelden over de verschillende waarborgen op de volgende pagina.