WAT ALS ... 

  • een collega-advocaat uw klanten benadert en u genoodzaakt bent een klacht in te dienen bij de Orde van advocaten?
  • de familie van een patiënt een ware lastercampagne tegen u begint op een sociale netwerksite?
  • de relatie met één van uw werknemers sterk is bekoeld nadat deze laatste een zware fout heeft gemaakt? Uw werknemer beslist om een klacht in te dienen wegens ongewenste intimiteiten om wat onderhandelingsmacht te krijgen.
  • u een geschil heeft met de fiscus die, in het kader van de strijd tegen fiscale fraude, onredelijke acties onderneemt (ondervraging van de buren) en u als een misdadiger behandelt?
  • een patiënt klacht tegen u indient en u strafrechterlijk wordt vervolgd? Zelfs al wordt u vrijgesproken, dan is het kwaad al geschied als het wordt uitgesmeerd in de media.
  • u ervan wordt beschuldigd te werken met minderwaardige bouwmaterialen ook al is hier geen enkele gegronde reden voor?
  • de familie van een patiënt u komt uitschelden op uw kabinet voor de medewerkers en klanten?
  • u op het punt staat een naaste medewerker te ontslaan die dreigt bedrijfsgeheimen te onthullen?