WAT ALS ...

... een vrachtwagen tegen de gevel van uw bedrijf rijdt of een postbode kostbare apparatuur in uw zaak omstoot.

Als ondernemer moet u constant plannen en vooruitkijken. Uw middelen zijn beperkt, dus komt het er op aan ze goed te besteden. Veroorzaakt een bedrijf of een persoon schade aan uw bedrijf of uzelf als bedrijfsleider? Dan brengt dit uw activiteiten meteen in gevaar, terwijl u daar zelf niets kon aan doen.

... u werken laat uitvoeren aan uw bedrijfsgebouw, maar u laat na de nodige veiligheidsmaatregelen te volgen. Daarop weigert de BA uitbating tussenkomst…

Voor veel ondernemers is hun zaak hun leven. zeker in deze tijden, waar de meesten een tandje bijsteken. Maar in een overgereguleerd land zoals België kan het gebeuren dat u bepaalde regelgeving over het hoofd ziet. of u hebt onbedoeld iemand benadeeld of schade berokkend. En die persoon of dat bedrijf laat dit uiteraard niet zo …

… bij een bedrijfsongeval één van uw werknemers gewond wordt. Uw arbeidsongevallenverzekering doet moeilijk omtrent de tussenkomst. In een dergelijk verzekeringsgeschil zal LAR u bijstaan om de correcte tussenkomst te bekomen.

Als ondernemer beseft u maar al te goed welke risico’s u loopt door uw ondernemerschap. U tracht zich dan ook maximaal te beschermen met een aantal verzekeringscontracten, zoals brandverzekering, uitbating, indirecte verliezen, arbeidsongevallen, enz.

… u een nieuwe computerserver koopt voor uw bedrijf, maar u krijgt niet het type aangeleverd dat u besteld hebt.

Vrijwel alle samenwerkingen in het bedrijfsleven worden vandaag in een contract of verkoopsovereenkomst vervat. Maar dat is helaas niet altijd een garantie op een correcte afhandeling.

… u tijdens het jaarlijks verlof van uw KMO besluit schilderwerken uit te voeren in de kantoren, maar het schildersbedrijf zijn kat stuurt op de afgesproken dag voor de aanvang van de werken en waarbij de werken daarnaast nog eens 3 weken langer duren dan aanvankelijk aangekondigd. Eén en ander wordt bovendien slecht uitgevoerd.

U kan uw bedrijf en medewerkers niet zomaar op ‘stop’ plaatsen wegens gebrek aan beroepsernst van anderen. Met LAR Business kunnen wij u helpen uw contractant te dwingen zijn werken correct en op tijd uit te voeren. En zo niet, dan claimen wij alle veroorzaakte schade en/of derving. Minnelijk indien mogelijk, gerechtelijk als het moet.

… u een conflict heeft met de verhuurder van uw bedrijfsgebouw, over de opzeg van uw handelshuur wegens het niet naleven van de termijnen. 

Niet alle bedrijven hebben vandaag de middelen om een bedrijfsgebouw te kopen. Maar ook als u huurt, wilt u dat het perfect voldoet aan de eisen van uw bedrijf. Anders loopt uw bedrijf schade op. Letterlijk en figuurlijk.

… u een herstelling laat uitvoeren aan uw vergaderzaal, maar dat gebeurt gebrekkig door de aannemer…

Als u geïnvesteerd hebt in een bedrijfsgebouw, dan rekent u er op dat dit perfect aan uw eisen voldoet. Anders wordt u in uw activiteiten gehinderd en kan u dit veel geld en tijd kosten

… u genoodzaakt bent een werknemer te ontslaan door de crisis. Er ontstaat een conflict doordat hij niet akkoord gaat met zijn ontslagvergoeding. 

Ondernemers in België zijn gemiddeld één werkdag per week bezig met administratie. De sociale wetgeving in België bijvoorbeeld is een gigantisch kluwen. Alleen al het ontslagrecht is van encyclopedische omvang.

… u uw activiteit niet kan uitoefenen, doordat de wet u dit verbiedt. En dit terwijl die wet in strijd is met de grondwet…

Iedereen is gelijk voor de wet, ook ondernemers. U creëert waarde en welvaart, dus is het maar normaal dat uw rechten ook gerespecteerd worden. Vindt u dat u gediscrimineerd wordt? Dan hoeft u het daarbij niet te laten

… bij een kapitaalsverhoging binnen uw vennootschap u door de strafrechter wordt gedagvaard wegens onregelmatigheden. Wij komen tussen in uw verdediging.

Vennootschapsrecht is een gespecialiseerde materie, en toch zo belangrijk voor u als ondernemer. Wat als er geschillen opduiken rond de statuten van uw bedrijf? Zonder goede verdediging kan dit het bestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

… tijdens een karting die u organiseert als teambuilding voor uw onderneming, één van de karts een wiel verliest en u gewond raakt. LAR zal verhaal uitoefenen voor de letselschade, maar ook de schadevergoeding voorschieten als de tegenpartij treuzelt met de uitbetaling.

Als ondernemer investeert u uw middelen het liefst in uw bedrijf. Maar wat als u uw reserves of investeringskapitaal moet aanspreken omdat u schade oploopt door toedoen van een derde, en deze niet meteen betaalt? Dan kan uw bedrijf snel in de problemen komen.