3 mannen rond een tafel

Mediatie

Als belangrijke speler op het vlak van schaderegeling rechtsbijstand  in België wenst LAR een innoverende rol te spelen op dit gebied. Wij investeren dan ook actief in alternatieve regelingsmethodes (ADR - Alternative Dispute Resolution), waarvan de meeste gekende vorm mediatie of bemiddeling is.

Om die reden voorziet LAR in al haar producten rechtsbijstand expliciet een dekking mediatie.

Mediatie en LAR 

Als de specialist in de materie in België ziet LAR het dan ook als haar maatschappelijke rol om mediatie te bevorderen. Daarom financiert LAR universitaire studies naar mediatie aan de Universiteit van Louvain-La-Neuve (UCL) en aan de Universiteit Gent (UGent). 

Deze alternatieve vorm van geschillenregeling houdt immers veel voordelen in voor onze huidige samenleving, die steeds meer door regels en procedures wordt gestuurd.

Bovendien bestaat de opdracht van een rechtsbijstandsverzekeraar erin de belangen van de cliënt te verdedigen en of alle kosten op zich te nemen van gelijk welke procedure – gerechtelijk of niet. Dat staat zo beschreven in de wet op de Landsverzekering. Mediatie past daar perfect in. 

Mediatie en ADR 

Mediatie is een vorm van alternatieve dispuutregeling, in rechtsmiddens beter gekend onder de afkorting ADR. Andere vormen van ADR zijn arbitrage en conciliatie. 

Conciliatie, wat staat voor verzoening, wordt door velen beschouwd als synoniem van mediatie. Het onderscheid tussen beide bestaat erin dat bij conciliatie de bemiddelende persoon zelf oplossingen kan voorstellen om het geschil te beëindigen. De partijen zijn echter niet verplicht daarop in te gaan. Bij gebrek aan hun akkoord moet de rechter zich erover uitspreken of de partijen het voorstel van de conciliator moeten aanvaarden.

Bij arbitrage kiezen de partijen onderling voor een of meerdere deskundigen om hun geschil op te lossen. Het oordeel van deze laatste(n), na kennisname van de argumenten van de partijen, is bindend.