Mediatie - 3 mannen rond een tafel

Definitie

Mediatie is een mensvriendelijke manier om een conflict tussen twee of meer personen, bedrijven of andere partijen op te lossen. 

Een onafhankelijke en neutrale deskundige, de mediator, helpt hen om zelf én samen een aanvaardbare regeling te zoeken. Dit levert zulke positieve resultaten op, dat ook de rechtbanken mediatie almaar meer actief stimuleren.

Mediatie bewijst haar nut in familiale, sociale, burgerlijke en handelsgeschillen. Uiteraard moeten de partijen hun conflict willen oplossen. De mediator zorgt ervoor dat ze opnieuw met elkaar spreken, naar elkaar luisteren, en begrip voor elkaars standpunt opbrengen. Hij begeleidt hen met zijn kennis en ervaring tijdens hun onderhandelingen. Op die manier komt als het ware een trialoog tot stand tussen de betrokken partijen en de mediator, zonder dat deze laatste een persoonlijk standpunt inneemt.