Historiek

Mediatie is zo oud als de straat. Bijbelse patriarchen zoals Abraham en Salomon werden geroemd als tussenpersoon tussen God en het volk. Ook in onze streken werden geschillen tussen burgers in vroegere tijden onderling afgehandeld. Pas met de opkomst van steden en staten nam het centrale gezag die rol almaar meer op zich. In Afrika maar evengoed in China en Japan of bij de Maori in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld is het oordeel van ouderlingen nog altijd doorslaggevend wanneer zich een geschil voordoet.

De huidige ontwikkelingen in alternatieve dispuutregeling (ADR) vinden hun oorsprong in de zeventiger jaren van vorige eeuw. Toen werd in de USA gezocht naar een methode om paal en perk te stellen aan de overdreven tijdrovende en peperdure rechtszaken waarvoor dat land tot vandaag bekendstaat. De diverse initiatieven ter zake leidden in 1998 tot de Alternative Dispute Resolution Act. Daarin werd voor het eerst de aanstelling van een neutrale derde partij als conflictbemiddelaar geofficialiseerd.

De belangstelling voor ADR in de USA leidde in de jaren ’90 van vorige eeuw tot gelijkaardige en succesvolle initiatieven in onder andere Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Latijns-Amerika en het Verre Oosten.

In België dateert het eerste wezenlijke initiatief van 1998. Dat jaar werd het Brussels Business Mediation Center opgericht, door de twee ordes van advocaten van de Brusselse balie en de Kamer van Koophandel in Brussel. De definitieve doorsteek kwam er in 2005, met de wet op de bemiddeling.