De makelaar

Een omstandige aangifte blijft noodzakelijk. De dossierbeheerder van LAR zal op basis daarvan in eerste instantie nagaan of het geschil binnen de poliswaarborgen valt. Daarna zal hij checken of:

  • er geen minnelijke regeling mogelijk is;
  • er concrete aanwijzingen zijn dat de partijen hun geschil willen oplossen;
  • er nog geen gerechtelijke procedure loopt;
  • er nog geen advocaat is ingeschakeld;
  • de mediatie kans op slagen heeft.

De dossierbeheerder van LAR neemt telefonisch contact op met de makelaar. Tijdens dit gesprek komt de reikwijdte van de poliswaarborgen aan bod, en wordt de makelaar gevraagd of de klant inderdaad bereid is tot mediatie. Vervolgens wordt afgesproken welke erkende mediator het meest geschikt is. De makelaar kan de klant hierover inlichten en hem het hele mediatieproces verduidelijken. Daarop geeft LAR de concrete opdracht aan de mediator.