Lijst van mediatoren

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft een afzonderlijke website aan mediatie gewijd. Aan deze site is onder andere een databank van mediatoren gekoppeld.

Desgewenst kan ook schriftelijk of telefonisch contact worden opgenomen met de Federale bemiddelingscommissie, Leuvenseplein 4 te 1000 Brussel. Tel: 02 210 57 26.
E-mail: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be