Voorbeelden

De verschillende domeinen waarvoor partijen een beroep kunnen doen op mediatie, staan in de wet beschreven. Ze hebben betrekking op familiale, sociale, burgerlijke of zakelijke aangelegenheden.

Familiale aangelegenheden

 • Problemen met kinderen

 • Geschillen bij een echtscheiding
  • betwisting van het alimentatiegeld 
  • betwisting van het hoederecht 
  • het co-ouderschap
 • Conflicten bij een erfenis
  • conflict bij de overname of de opvolging van het familiebedrijf

Sociale aangelegenheden

 • Conflicten werkgever-werknemer over
  • het loon 
  • de werkomstandigheden 
  • een ontslag 
 • Conflicten tussen werknemers onderling
  • pesterijen 
  • ongewenste intimiteiten 

Burgerlijke aangelegenheden

 • Burenruzies

 • Geschillen huurder-verhuurder over
  • de huurprijs 
  • de terugbetaling van de huurwaarborg
  • niet-uitgevoerde herstellingswerken
 • Niet-geleverde of slecht uitgevoerde prestaties door
  • financiële instellingen 
  • klinieken 
  • overheidsdiensten
  • telecomoperatoren 
  • reisbureaus

Zakelijke aangelegenheden

 • Conflicten met bedrijven
  • verkeerde of laattijdige leveringen 
  • slecht uitgevoerde werken 
 • Geschillen tussen aandeelhouders of medezaakvoerders

 • Conflicten tussen ondernemingen over
  • aangegane afspraken 
  • samenwerkinsgakkoorden
  • distributieovereenskomsten
  • aan- of verkoop van het handelfonds