Voordelen

Een conflict in der minne oplossen is in meerdere opzichten interessanter dan er een rechtszaak voor aan te spannen.

 • Doeltreffend
  Meer dan 75 % van de mediaties kent een gunstig resultaat.
 • Snel
  Normaal volstaan enkele bijeenkomsten van de partijen om tot een vergelijk te komen.
 • Goedkoop
  Mediatie kost minder dan een rechtszaak.
 • Duurzaam
  Een oplossing via mediatie wordt makkelijker en beter nageleefd dan een beslissing door de rechtbank of via arbitrage doordat de partijen ze zelf hebben gezocht.
 • Sereen
  Met mediatie zoeken de partijen samen en op kalme en serene wijze een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Het kan perfect om een gedeeltelijke oplossing gaan.
 • Vertrouwelijk
  Alle informatie die mondeling of schriftelijk wordt uitgewisseld, blijft binnenskamers. De mediator kan ook nooit als getuige worden opgeroepen, mocht de mediatie niet lukken en het geschil vooralsnog in een rechtszaak uitmondt.
 • Niet tijdsgebonden
  De partijen kunnen op eender welk moment hun geschil met mediatie proberen op te lossen, zelfs als er al een rechtszaak werd ingeleid.
 • Neutraal
  De mediator neemt het niet op voor deze of gene partij, en waakt erover dat de besprekingen waardig en respectvol verlopen.
 • Erkenbaar
  Door een erkend mediator in te schakelen kunnen de partijen de bereikte oplossing laten homologeren door de rechter. Dit biedt een bijkomende garantie dat ze ook zal worden nageleefd.
 • Verrijkend
  Wie een geschil via mediatie heeft opgelost, kan beter omgaan met eventuele latere conflicten en houdt er ook een persoonlijk verrijkende ervaring aan over.