Productsegmentatie

Wat is productsegmentering ? 

Segmentering in verzekering wordt gedefinieerd als de verrichting waardoor de verzekeraar de risico's die hij ten laste neemt, onderscheidt om ze in te delen homogene risicocategorieën en ze op gepaste wijze te behandelen in termen van tarief en dekking.


Welke criteria hanteert LAR voor de tarifering ?
LAR hanteert eenvoudige criteria die verband houden met de beoogde risico’s en dit volgens de producten die wij aanbieden.

 • Voor onze producten in de categorie 'verkeer': varieert het tarief van het type voertuig en het gebruik ervan. Bovendien beïnvloedt de optie mbt repatriëring het finale tarief dat u zal worden voorgesteld door uw makelaar.
 • Voor onze producten in de categoerie 'woning': worden onze tarieven beïnvloedt door het type gedekte woning.
 • Voor onze producten in de categorie ‘plezierboten’: is het tarief afhankelijk van de grootte van de boot.
 • Voor producten die beroepsactiviteiten dekken: zal het tarief variëren volgens de uitgeoefende beroepsactiviteit en het aantal medewerkers in de onderneming.
Welke criteria hanteert LAR voor de aanvaarding ?
LAR zal in zijn beleid voor de aanvaarding en het behoud van risico’s rekening houden met de volgende elementen:

 • De aard van het risico
 • De blootstelling van het risico
 • Het aantal schadegevallen dat u kunt hebben en de kosten die hieraan verbonden zijn;
 • Een onjuiste aangifte van het gedekte risico;
 • Een niet-betaling van premie;
 • Het aantal processen dat u de afgelopen jaren hebt gehad
 • Het feit dat uw risico werd opgezegd door een andere maatschappij en de redenen van deze opzeg.

U vindt de volledige productsegmentatie hier

Segmentatie LAR